PERSONVERNERKLÆRING - LibNet brukere

Kontrollør

LibNet.fi

LM Information Delivery Teollisuuskatu 21
FI-00510 Helsinki
Tlf. +358 (0)9 5424 6600
Faks +358 (0)9 753 3468
E-postadresse:
Organisasjonsnr.: 1935926-7

Person med ansvar for filspørsmål og/eller kontaktperson

LibNet.fi

LM Information Delivery Teollisuuskatu 21
FI-00510 Helsinki
Tlf. +358 (0)9 5424 6600

Faks +358 (0)9 753 3468
E-postadresse: 
Organisasjonsnr.: 1935926-7

Navn på fil

Brukerfil for Libnet.fi-nettsted drevet av LM Informasjon Delivery.

Formål med behandling av personopplysninger og juridisk grunnlag

Personopplysningene som er lagret i brukerfilen for nettstedet Libnet.fi brukes til å behandle kundeordrer og kontakter.

I tillegg skal brukerne av Libnet.fi-nettstedet angi data som inneholder personopplysninger når de foretar bestillinger. Disse opplysningene lagres i kundefilen til LM Information Delivery (se personvernerklæringen for LM Information Deliverys kundedatabase.)

Lagringsperiode for personopplysninger

Personopplysninger lagres så lenge det er nødvendig for å administrere et registrert kundeforhold. Dataene slettes når lagringsperioden som kreves etter loven, er utløpt.

Persongrupper og datainnhold i filen

Grunnleggende opplysninger om datasubjektene samles for filen, for eksempel:

-                           e-post

-                           fornavn

-                           etternavn

-                           yrke

-                           telefon

-                           faks

-                           adresse

-                           etasje

-                           rom

Vanlige datakilder

Data gitt av brukeren.

Regelmessig offentliggjøring av data og overføring av data til land utenfor EU eller Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet

Dataene i LibNet.fi-brukerfilen blir ikke offentliggjort regelmessig til tredjeparter eller utenfor EU eller EØS. 

For å administrere bestillinger plassert av brukeren blir kundefildata publisert til utgivere. Avhengig av utgiverens bosted kan data også bli offentliggjort utenfor EU eller EØS, med forbehold om datavernlovgivning (se personvernerklæring for LM Information Deliverys kundefil.) 

Filbeskyttelsesprinsipper 

Dataene i LibNet.fi-brukerfilen er lagret i kontrollørens system, som er beskyttet med operativsystemets beskyttelsesprogramvare. For å få tilgang til systemet må du oppgi en bruker-ID og et passord. Systemet er også beskyttet med brannmurer og andre tekniske midler. Dataene som er lagret i systemet kan bare nås og brukes av spesifikke, forhåndsbestemte kontrolløransatte. Dataene i filen er plassert i et låst rom under sikkerhetsovervåkning. 

Profilering 

Dataene i filen brukes ikke til profilering. 

Datasubjekters rett til å forby bruk 

Datasubjekter har rett til å forby bruk av personopplysninger for direkte reklame, fjernsalg og annen direkte markedsføring, samt markeds- og opinionsundersøkelser og for offentlige registre og slektsforskning. Forbudet må gjøres skriftlig og rettes til den som har ansvaret for filspørsmål.

Datasubjekters rett til tilgang 

Datasubjekter har rett til å få tilgang til personopplysninger i filen og til å få kopier av dem. Forespørselen må gjøres skriftlig og rettes til den som har ansvaret for filspørsmål.

Korrigering av data

Kontrolløren skal korrigere, slette eller fullføre informasjon i filen som er feil, unødvendig, ufullstendig eller utløpt på eget initiativ eller på anmodning fra datasubjektet. Datasubjektet må kontakte kontrollørens ansvarsperson for filspørsmål.