PERSONVERNERKLÆRING - LM Information Delivery kunder

Kontrollør

LM Information Delivery 
Teollisuuskatu 21
FI-00510 Helsinki
Tlf. +358 (0)9 5424 6600
Faks +358 (0)9 753 3468
E-postadresse:
Organisasjonsnr.: 1935926-7

Person med ansvar for filspørsmål og/eller kontaktperson

LM Information Delivery 
Teollisuuskatu 21
FI-00510 Helsinki
Tlf. +358 (0)9 5424 6600

Faks +358 (0)9 753 3468
E-postadresse:
Organisasjonsnr.: 1935926-7

Navn på fil

Kundefil for LM Information Delivery .

Formål med behandling av personopplysninger og juridisk grunnlag

Personopplysninger lagret i kundefilen for LM Information Delivery  brukes til å utføre kundeavtalen mellom kontrolløren og datasubjektet. Dataene brukes til å muliggjøre bestillinger, abonnementer, samhandling, markedsføring, rapportering og andre tiltak knyttet til forvaltningen av kundeforholdet.

Dersom datasubjektet ikke leverer forespurte data i den grad de er relevante for behandling av ordrer, kan kontrolløren ikke godta bestillinger fra datasubjektet eller forplikte seg til en avtale mellom kontrolløren og datasubjektet om behandling av ordrer. 

Lagringsperiode for personopplysninger 

Personopplysninger lagres så lenge det er nødvendig for å administrere et registrert kundeforhold. Dataene slettes når lagringsperioden som kreves etter loven, er utløpt. 

Persongrupper og datainnhold i filen

Persongruppene hvis data kan behandles er kontrollørens kunder.

Grunnleggende opplysninger om datasubjektene samles for filen, for eksempel:
- navn
- adresse
- telefon
- e-post

- IP-identifikator 

Vanlige datakilder

Data gitt av kunden.

Regelmessig offentliggjøring av data og overføring av data til land utenfor EU eller Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet

For å administrere bestillinger plassert av kunden blir kundedata publisert til utgivere. Avhengig av utgiverens bosted kan data også bli offentliggjort utenfor EU eller EØS, med forbehold om datavernlovgivning.

Filbeskyttelsesprinsipper 

Dataene i LM Information Delivery-systemet som er beskyttet med operativsystemets beskyttelsesprogramvare. For å få tilgang til systemet må du oppgi en bruker-ID og et passord. Systemet er også beskyttet med brannmurer og andre tekniske midler. Dataene som er lagret i systemet kan bare nås og brukes av spesifikke, forhåndsbestemte kontrolløransatte. Dataene i filen er plassert i et låst rom under sikkerhetsovervåkning.

Profilering 

Dataene i filen brukes ikke til profilering.

Datasubjekters rett til å forby bruk 

Datasubjekter har rett til å forby bruk av personopplysninger for direkte reklame, fjernsalg og annen direkte markedsføring, samt markeds- og opinionsundersøkelser og for offentlige registre og slektsforskning. Forbudet må gjøres skriftlig og rettes til den som har ansvaret for filspørsmål.

Datasubjekters rett til tilgang

Datasubjekter har rett til å få tilgang til personopplysninger i filen og til å få kopier av dem. Forespørselen må gjøres skriftlig og rettes til den som har ansvaret for filspørsmål.

Korrigering av data

Kontrolløren skal korrigere, slette eller fullføre informasjon i filen som er feil, unødvendig, ufullstendig eller utløpt på eget initiativ eller på anmodning fra datasubjektet. Datasubjektet må kontakte kontrollørens ansvarsperson for filspørsmål.