Retningslinjer for personvern og brukersamtykke  – HR

Personopplysninger er enhver informasjon som kan brukes til å identifisere deg eller et annet individ som informasjonen omhandler, slik som navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, utdannelse eller lignende informasjon. Det er viktig at du går gjennom disse retningslinjene for personvern og brukersamtykket grundig før du sender inn CV-en din.

Bruk av personopplysninger

Personopplysningene dine kan brukes til ansettelse og til å vurdere hvorvidt du kvalifiserer for jobbmuligheter hos LM Information Delivery eller for en spesifikk jobbmulighet du har valgt. LM jobber for å holde høy standard på innhenting, behandling, bruk og overføring av personopplysninger som hentes inn i denne sammenhengen.

Type opplysninger som hentes inn

LM kan be om at du oppgir visse personopplysninger når du sender inn CV-en din. Avhengig av hvilke personopplysninger du sender inn, kan LM hente inn følgende personopplysninger: navn, adresse, e-postadresse og andre kontaktopplysninger, utdanning, tidligere ansettelsesforhold, ekspertise, jobbtypepreferanser og annen informasjon du velger å sende når du sender inn CV-en din. Denne informasjonen brukes til å verifisere identiteten din i løpet av prosessen og til å vurdere deg for en posisjon hos LM.

LM ber ikke om opplysninger relatert til rase, hudfarge, religion, kjønn, legning, alder, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, nasjonal herkomst, statsborgerskap, sivilstand, funksjonshemninger eller veteranstatus, politiske meninger eller tilslutning, tilslutning til bransje- eller fagforeninger når du sender inn CV-en din. Du er derfor ikke pålagt å sende inn denne typen opplysninger som en del av CV-en din.

Behandling av opplysninger

Personopplysninger som hentes inn i ansettelsesprosessen, lagres og brukes for å vurdere søknaden din. Hvis du ansettes, behandler LM personopplysningene dine videre i personaladministrasjonen. Behandling av opplysninger inkluderer å bruke, registrere, lagre, overføre, dele og slette personopplysninger etter behov eller som påkrevd av lovgivning. LM kan be deg fremlegge originaldokumenter som inneholder personopplysninger som bekrefter identiteten din og at du kvalifiserer til stillingen. Denne informasjonen kan behandles på samme måte.

Lagring av opplysninger

LM beholder personopplysninger i rekrutteringssystemet i en periode som LM anser som passende basert på lokal personalpraksis og gjeldende lovkrav. Hvis LM ansetter deg, blir personopplysningene dine en del av ansettelsesfilen din.

Søknaden din er gyldig i seks til tolv måneder basert på valget ditt.  Søknaden din vil ikke være tilgjengelig for ledige stillinger etter denne perioden.

 

Overføring av opplysninger

For å kunne vurdere CV-en din på en tilfredsstillende måte kan LM gi LM-personale tilgang til personopplysningene dine med det formål å vurdere hvorvidt du passer til ansettelse og, hvis du ansettes, for personaladministrasjon. Dette kan inkludere å overføre personopplysningene dine innenlands og til utlandet. Det kan også være nødvendig å dele personopplysningene dine med leverandører, kontraktører eller tjenesteleverandører som leverer tjenester til LM. LM kan for eksempel, underlagt visse lovkrav, bruke eksterne tjenesteleverandører til å hente inn, behandle og validere personopplysningene dine. LM krever at slike tjenesteleverandører etterlever LMs retningslinjer for personvern og lokale lovkrav når de leverer slike tjenester. Disse overføringene kan gjøres via Internett, post, faks eller enhver annen metode som LM anser som passende og som er i tråd med gjeldende lovgivning.

Personopplysninger som sendes frivillig via LMs rekrutteringssystem, kan vedlikeholdes eller vises i servere eller filer i Finland. Ved å sende inn denne informasjonen samtykker du til at denne søknaden er underlagt finsk lovgivning.

Gjennomgang av personopplysninger; endringer

Personopplysninger kan ikke endres i rekrutteringssystemet etter at de er sendt inn, fordi systemet ikke inkluderer registrering. Hvis du må se gjennom eller endre personopplysningene dine etter at du har sendt søknaden, tar du kontakt med

Ved å sende inn CV-en din samtykker du til retningslinjene for personvern