LM Informasjonstjenester – En internasjonal leverandør av Informasjonstjenester

LM Informasjonstjenester er en internasjonal tilbyder av informasjonstjenester og tidsskriftabonnement. Vi tilbyr kundene våre formidlingstjenester for tidsskrifter, bruks- og administreringstjenester for eRessurser samt eBok- og databasetjenester. Kundene våre er forskningsbibliotek, akademiske bibliotek, folkebibliotek, kommuner og fylker, bedrifter og datatjenestene deres.

Grunnsteinen i virksomheten til familiebedriften, som ble grunnlagt i 1972, er et langsiktig engasjement overfor kunder, virksomheten og de ansatte. Vi kan tilby kundene våre bransjens ledende tekniske løsninger samt en sakkyndig og lokal kundeservice.