Historie

LM Informasjonstjenester er en familiebedrift som ble grunnlagt i 1972. Fra 2002 har LM Informasjonstjenester blitt ledet Janne Järvinen, som er konsernets daglige leder. Vi har helt fra begynnelsen av konsentrert oss om å bygge opp et langsiktig samarbeid med våre kunder, de ansatte og samarbeidspartnerne våre.

Bransjen forandrer seg i takt med den teknologiske utviklingen

Vårt virkeområde har endret seg betydelig i løpet av årene i takt med den teknologiske utviklingen og økningen i bruk av e-ressurser. e-Ressursenes viktige rolle oppdaget vi i bedriften vår på et tidlig tidspunkt. Vi kom med de første nettjenestene til kundene våre på 1980-tallet, og i 1995 startet vi salget av de første e-ressursene i form av CD-ROM-skiver. I dag hjelper IT- og e-Resource Consulting-teamet kundene våre med å utnytte e-ressurser på best mulig måte.

Internasjonal vekst

LM Informasjonstjenester har vokst fra slutten av 80-talle. Fra å være en lokal aktør til å bli en internasjonal leverandør av datatjenester. For å støtte den internasjonale veksten skiftet vi i 2009 navn fra LehtiMarket til LM Informasjonstjenester. Samtidig oppdaterte vi vårt visuelle utseende.
 
Vi tror fortsatt på en sterk lokal tilstedeværelse i alle markedsområdene våre, og derfor har vi gjort bedriften vår sterkere med lokal kompetanse i Belgia, Danmark, Estland, Finland, Nederland, Norge, Spania, Storbritannia, Sør-Afrika, Sverige og USA. Vi er stolte over å være en konkurransedyktig internasjonal aktør med et svært dyktig og erfarent kundeserviceteam.

Nær kundene i over 40 år

En viktig del av arbeidet vårt har alltid vært å delta i og selv arrangere forskjellige arrangementer, seminarer og kurs. Vi er også aktive medlemmer av foreninger i bransjen i både inn- og utland, for en regelmessig dialog med kundene og samarbeidspartene våre er viktig for oss. Som resultat av en dialog har vi startet opp flere suksessfulle utviklingsprosjekter.

Bransjen vår og behovene hos kundene våre utvikler seg raskt på dette tidspunktet. I 2011 gjennomførte vi en nordisk bibliotekundersøkelse, hvor vi behandlet datatjenesteleverandørens rolle. Av resultatene gikk det frem at kundene våre setter pris på en sakkyndig kundeservice som er lett å tilnærme seg, rask oppstart på bruk av tjenestene samt tekniske løsninger som er lette å bruke og som har en lokal kundeservice. Disse tankene styrer også virksomheten og visjonen vår.