case:

Chalmers tekniske høyskole

Chalmers tekniske høyskole ønsker å tilby sine kunder ledende elektroniske dataressurser i en form som er lett å finne. Av denne grunnen tok universitetet gjennom sin samarbeidspartner LM Informasjonstjenester i bruk verdens ledende discovery-søketjeneste Summon. Nå finner de 200 forskningsgruppene og nesten 10 000 studentene på det store universitetet i Göteborg ressursene enkelt.

Daniel Forsman er leder for enheten for dataressurser og informasjonsgjenfinning i Chalmers bibliotek. I sitt daglige arbeid fremmer Forsman bibliotekets virksomhet på mange måter, som for eksempel ved hjelp av forskjellige strategi- og utviklingsprosjekter.

”Samlingene i Chalmers bibliotek er i større og større grad i elektronisk form. For eksempel brukte vi i 2010 omtrent 97-98 prosent av budsjettet vårt til elektroniske ressurser”, forteller Forsman.

Tettere samarbeid med LM Informasjonstjenester

Chalmers bibliotek startet samarbeidet med LM Informasjonstjenester høsten 2010, da Summon-tjenesten ble tatt i bruk. Samarbeidet ble styrket våren 2011, da LM Informasjonstjenester også ble valgt til formidler av tidsskriftsabonnementer.

”Betydningsfulle endringer, som når hele tidsskriftsabonnementstjenesten overføres fra en leverandør til en annen, medfører forskjellige utfordringer. Vi har likevel vært svært fornøyde med LM Informasjonstjenesters kundeservice og respons. LibNet har også vist seg å være en klar og effektiv administrasjons- og oppfølgingsfunksjon for abonnementer, som er enkel å bruke”, sier Forsman.

Summons enkle søkefunksjon gjør det mulig å finne elektroniske ressurser via ett brukerabonnement.

Før Summon-søketjenesten ble tatt i bruk, måtte Chalmers studenter starte informasjonsgjenfinningen med å velge en database som passet best til det de arbeidet med.  Ifølge Forsman var informasjonsgjenfinningsprosessen til og med vanskelig for erfarne bibliotekarer.

”Ved hjelp av Summon-søketjenesten kan vi bruke nesten alle ressursene våre med ett brukerabonnement. Dette er en betydningsfull forbedring for kundene våre. I tillegg kan brukerne ved hjelp av Relevance ranking-funksjonen lett gå til søkeresultatene og finne de opplysningene de ønsker mye raskere enn før. Brukernes tilbakemeldinger har vært svært positive. Sammenlignet med tradisjonelt metasøk eller kombinert søk er Summon betydelig raskere, og det oppstår ikke problemer på grunn forskjellig behandling av forskjellig meta-informasjon.
 
Med hjelp fra LM Informasjonstjenester og deres Serials Solutions-partner tok det bare sju uker å ta Summon-tjenesten i bruk. Forsman konstaterer at de vanskeligste fasene i startprosessen var utføring av de lokale arbeidsprosessene og utbedring av uoverensstemmelsene i den lokale katalogen.
  
På dette tidspunktet er over 90 prosent av Chalmers’ samlinger tilgjengelig via Summon-tjenesten. Dette betyr over 260 millioner filer.

Innholdet i en tjeneste i fremtiden

I tillegg til sitt arbeid hos Chalmers har Forsman vært aktivt med i utviklingen av bibliotektjenester, som Summon-tjenesten og indeksering av det dens svenske innhold.

”Jeg har en visjon hvor alt innhold er lagt inn i en sentraldatabase som tilbys som en tjeneste for bibliotek. Konstruksjonen som er basert på tjenesten ville gi biblioteket muligheten til å arbeide med et programmeringsgrensesnitt ved å ta ut og legge til innhold i databasen. Slik kunne bibliotekene sømfritt integrere lokale prosesser og skape innhold som en del av sentraldatabasen. Slik kunne systemet lokaliseres og tilpasses etter den enkeltes behov.”

Fordelene Chalmers universitetsbibliotek har oppnådd:

  • LM Informasjonstjeneseters tjenester som er i bruk: Summon-søketjenesten, abonnementstjenester og håndteringstjenesten for tidsskriftsabonnementer LibNet
  • Fordeler: Summons enkle søkefunksjon gjør det mulig å finne universitetets elektroniske ressurser via ett klart brukerabonnement. Tidsskriftsabonnementene er samlet hos LM Informasjonstjenester og er enkle å håndtere ved hjelp av LibNet.

LM Informasjonstjeneseters tjenester som er i bruk

Summon-søketjenesten, abonnementstjenester og håndteringstjenesten for tidsskriftsabonnementer LibNet