case:

Tapiola bibliotek

Tapiola bibliotek, som ligger i tilknytning til Esbo kultursenter, har samlet tidsskriftsabonnementene sine hos LM Informasjonstjenester helt fra 2008. Biblioteket blir brukt av mange slags kunder, da det bor mange eldre mennesker i området og antallet barnefamilier har økt i de siste årene. Biblioteket har også mange internasjonale kunder og kunder med høyere utdannelse, for både en teknisk høyskole og Keilaniemi bedriftskonsentrasjon ligger like i nærheten.

Carola Snell har arbeidet på Tapiolas travle bibliotek i tolv år. Som serviceområdets teamleder og ansvarlig for tidsskrifter kjenner hun godt til bibliotekets ressurser og tidsskriftsavdeling. Selv om biblioteket legger mest vekt på tradisjonell trykt litteratur, har også elektroniske ressurser funnet sin egen brukergruppe.

"I tillegg til trykte bøker og tidsskrifter har vi også e-bøker og e-tidsskrifter til disposisjon. Jeg tror at mengden av disse vil øke ettersom de blir lettere å bruke og prisene så smått går nedover. For at de skal kunne brukes, er det også viktig at man har tilstrekkelig med lesebrett.”

Det er lett å samarbeide med en kjent samarbeidspartner

Tapiola bibliotek ble LM Informasjonstjenesters kunde i 2008. De bruker formidlingstjenesten for tidsskrifter og håndteringstjenesten for abonnementer, LibNet. Dessuten har biblioteket skaffet seg nettavistjenestene ePress og PressDisplay.

”Når man arbeider sammen med de samme personene i flere år, fungerer samarbeidet godt.  Terskelen for å ta kontakt er lav og det er lett å omgås når man kjenner hverandre", forteller Snell.

Ved hjelp av LibNet er tidsskriftene i alle bibliotekene i Espoo under kontroll.

Det beste med abonnementshåndteringstjenesten LibNet er at den er så lett å bruke. Dessuten har LibNet et svært bredt sortiment med hundretusener av trykte og elektroniske tidsskrifter. 

”LibNet har virkelig fungert godt hos oss. Vi utfører bestillinger, fornyelser av abonnementer og reklamasjoner ved hjelp av LibNet. Det har også vært en stor hjelp i rapportering og i å få et bilde av kostnadene tit hvert enkelt bibliotek. Dersom vi får problemer med et spesielt tidsskrift eller en utgiver, tar vi bare kontakt med LM Informasjonstjenesters kundeservice via LibNet.  Deretter får LM Informasjonstjenester saken i orden.”

Elektroniske aviser passer til en rask nyhetsstrøm

Både ePress-avistjenesten for norske aviser og det internasjonale PressDisplay, som omfatter nesten 2000 aviser, gjør sortimentet til Tapiola bibliotek svært omfattende. Avisene kan leses i funksjonene umiddelbart etter at de er kommet ut, og leserne behøver ikke å vente på aviser lengre, selv ikke fra de mest avsidesliggende hjørner av verden. Snell forteller at det har gledet kundene at det også er mulig å skrive ut enkeltartikler eller sende dem videre via e-post.

”Jeg er egentlig overrasket over at de eldre kundene våre også bruker webtjenestene uten forbehold. I avisene leter de etter nyheter fra sitt gamle hjemsted eller hjemland, og det er lett å lese når man kan regulere størrelsen på teksten. Kundene våre har vært fornøyde når de gjennom tjenesten har funnet nyheter fra mindre steder eller sjeldne land.

Ifølge Snell har e-avistjenestene forårsaket direkte sparing for biblioteket. Man har kunnet si opp abonnementer på aviser som sjeldent blir lest, da man finner avisene i biblioteket i nettversjon med arkiv fra noen måneder tilbake. På grunn av sparingen har Tapiola bibliotek for eksempel kunnet bygge en tidsskriftsavdeling, til kundenes store glede. 

Fordelene Tapiola bibliotek har oppnådd:

  • LM Informasjonstjeneseters tjenester som er i bruk: Formidlingstjenester for tidsskrifter, LibNet-abonnementshåndteringstjenesten, ePress, PressDisplay
  • Fordeler: Enkel administrasjon av tidsskrifter, enkel tilgang til norske og utenlandske aviser

LM Informasjonstjeneseters tjenester som er i brukFormidlingstjenester for tidsskrifter, LibNet-abonnementshåndteringstjenesten, ePress, PressDisplay