Konsortiet

Dersom biblioteket eller konsortiet deres ønsker å utføre felles innkjøp som en del av konsortiet, kan vi tilby flere tjenester som gjør at man sparer tid, arbeid og penger under hele ressursanskaffelsens livssyklus:
  • En egen kontaktperson
  • Forhandlinger med utgiverne om ressursene
  • Innkjøpsstatistikk og rapporter
  • Felles fakturering