LibConnect

Ved hjelp av LibConnect-integreringstjenesten kan man integrere sitt eget bibliotek- og anskaffelsessystem i LM Informasjonstjenesters datasystemer. Integreringstjenesten bidrar til en raskere, mer effektiv og nøyaktig formidling av meldinger og informasjon, fordi informasjonen går automatisk fra et system til et annet.

Integrering av biblioteksystemer (f.eks. PrettyCirc) gjør det mulig å bestille tidsskrifter, oppdatere tidsskriftsinformasjon samt å purre på ressursene direkte via det egne systemet.  Vi har også bygd et OCI-brukergrensesnitt til SAP- og Basware-anskaffelsessystemene, og ved hjelp av dette kan bibliotekets anskaffelsessystem integreres i LM Informasjonstjenesters database.

Integrering av datasystemene frigjør tid som ellers ville ha gått til oppdatering og vedlikehold av opplysninger knyttet til ressursene.

Kundenes fordeler:

  • Integrerer biblioteksystemet og/eller anskaffelsessystemet i LM Informasjonstjenesters datasystemer
  • Gjør formidlingen av beskjeder mellom kundens og LM Informasjonstjenesters systemer raskere og mer effektiv
  • Abonnementer kan bestilles og fornyes direkte fra kundens eget system
  • Oppdatering av data og reklamasjoner er lett å utføre
  • Bedrifter har tilgang på OCI-grensesnittet til for eksempel SAP- og Baseware-anskaffelsessystemene