LibERM - administrasjonstjenesten for e-Ressurser

LM Informasjonstjenester har lansert den nye LibERM-tjenesten, som er utviklet for behovene hos organisasjoner som bruker rikelig med elektroniske ressurser. Tjenesten vil lette administreringen av ressurser og samlingen av lisensopplysninger. Et systematisk og effektivt vedlikehold av lisensopplysningene gir økt kostnadseffektivitet i biblioteker og andre organisasjoner, forbedrer tilgjengeligheten av ressursene og letter beslutningsprosessen knyttet til disse.  

Det er lett å lagre styringsinformasjon om e-ressursene som organisasjonen har skaffet seg i LibERM-tjenesten, som lisensopplysninger, bruksbetingelser og URL-adresser.LibERMs datafelt kan formes fritt etter organisasjonens eget ønske, og tjenesten er ikke bundet til leverandøren. Med tjenesten er det også lett å dele informasjon knyttet til ressursene, som prøvebruk, mellom de ansatte. Slik kan man få utnyttet ressursene effektivt under hele livssyklusen.

Fordeler:

  • E-ressursenes styringsinformasjon er alltid oppdatert og samlet på ett sted
  • Kan brukes av alle bibliotekets ansatte  
  • Reduserer tiden som brukes på administrering av e-ressurser
  • Effektiviserer innkjøps- og vedlikeholdskostnadene for ressurssamlinger og hjelper i å sette opp innkjøpsbudsjettet
  • Et godt verktøy i utviklingen av ressurssamlinger
  • Kan tilpasses bibliotekets behov
  • Enkel å ta i bruk og opplæring i bruk av tjenesten

Ved hjelp av LibERM kan de ansatte i biblioteket effektivisere bruken og administreringen av elektroniske ressurser betydelig under hele livssyklusen.Alle lisensopplysninger om ressursene opprettholdes samlet og er lett tilgjengelig i hele organisasjonen.

Vi tilbyr våre kunder muligheten til å prøve LibERM-tjenesten gratis i 30 dager.