LibLogistics

LM Informasjonstjenesters LibLogistics forenkler håndteringen av tidsskrifter. Når tidsskriftene ankommer ferdig pakket i plast og utstyrt med strekkode- og alarmetiketter, er det lett å plassere dem med en gang på riktig sted tilgjengelig for kundene.

Ved hjelp av tjenesten får de ansatte på biblioteket mer tid til å gi kundene personlig service, opplæring og veiledning. Samtidig holder man også kostnadene under kontroll.

Innkjøpstjenesten:

 • Én bestillerinstans: LM Informasjonstjenester bestiller tidsskriftene, betaler utgiverne, fakturer og tar hånd om det administrative arbeidet i forbindelse med tidsskrifter
 • Biblioteket faktureres samlet kun én gang i året eller etter egen avtale
 • Dersom utgiveren tillater det, benytter vi lokale priser for abonnementene. Kostnadssparingen overføres direkte til kundene våre.
 • Ved behov utfører vi mottakskontroll og reklamasjon ved manglende utgaver for kundene våre
 • Dekkende rapportering om mottatte tidsskrifter og utførte reklamasjoner
 • Alle LibLogistics-mottakskontrolldata kan man finne døgnet rundt gjennom LibNet-abonnementshåndteringstjenesten

Logistikk:

 • Tidsskriftene pakkes sammen og sendes til kundene med avtalte tidsintervaller, for eksempel én gang i uken
 • Tjenesten vår gjør det mulig å tilby en lavere forsendelsespris enn normalt
 • Sendingene våre er transportforsikret

Tekniske tjenester:

 • Alarmetiketter eller RFID-identifikasjonsbrikker ferdig klistret på alle tidsskrifter
 • Pakking av tidsskriftene i plast
 • Montering av strekkoder
 • Sirkulasjonslister legges ved
 • Fjerning av overflødig ”reklamemateriale”