360 Core

360 Core er en allsidig tjeneste som gjør det lett å administrere alle elektroniske tidsskrifter, tidsskriftspakker og databaser via ett klart brukerabonnement. Denne tjenesten gjør bruk, tilgjengelighet og administrasjon av e-ressurser betydelig bedre. Samtidig blir det også lettere å søke etter informasjon, da man kan finne ressursene ved hjelp av navn eller ISSN-nummer. Man kan også legge trykte ressurser samt kostnadsfrie elektroniske ressurser og databaser inn i portalen.

Kundenes fordeler:

  • Ett klart brukerabonnement for bibliotekets elektroniske og trykte ressurser.
  • A-Z-fortegnelser over ressursene
  • Enkel søking etter tidsskrifter etter navn, ISSN-nummer eller emneklasse (Ulrich’s Periodicals Directory™, over 700 emneklasser)
  • Lenking fra underholdningsdatabasene til elektroniske tidsskrifter
  • Lenking til OPAC, søkemotorer og dokumenttjenester
  • En godt vedlikeholdt og enkel tjeneste
  • Bruksstatistikk for hver ressurs og tidsskrift for vurdering av hvor nødvendige de er
  • Anskaffelsene riktig fordelt etter emner takket være en overlappanalyse
  • Allsidige rapporter