360 Link

Ved hjelp av 360 Link-lenkefunksjonen er det lett for bibliotekets brukere å gå til fulltekstartikler fra for eksempel underholdingsdatabasenes sammendrag og innholdsfortegnelser. Funksjonen tilbyr nøyaktige, oppdaterte søkeresultater, og brukerne kan starte søkingen selv med en søkemotor eller i en OpenURL-basert database.

Kundenes fordeler:

  • Enkelt å gå til fulltekstartikler med ett klikk
  • Alltid oppdatert: basert på verdens mest omfattende database KnowledgeWorks
  • Integrert i andre tjenester: fungerer sammen med ILS’ og over 1000 andre databaser og ressurskilder (Google Scholar, PubMed osv.)
  • Kan skreddersys etter bibliotekets egne behov (for eksempel databasenes og lenkenes rekkefølge og utseende)
  • Fullt vedlikeholdt SaaS-tjeneste
  • Rask å ta i bruk
  • Fjerning av dobbeltlenker