Intota Assessment

Intota Assessment er en enkel tjeneste for rapportering av bruksstatistikker for ressurssamlinger. Ved hjelp av tjenesten finner man bruksstatistikkene samlet på ett sted, og disse kan bearbeides for tjenesteleverandøren, databasen eller ressursen. Intota Assessment er markedets eneste dekkende og automatiserte bruksstatistikktjeneste som kan integreres i bibliotekets andre lenke- og registreringsfunksjoner.

Kundenes fordeler:

  • Tjenesten samler sammen bruksrapportene fra alle utgivere og tjenesteleverandører
  • Letter oppfølging av ressursenes bruksgrad etter ressurs, database eller tjenesteyter
  • Følger med på bruksgraden og hvordan forbindelsene fungerer over lengre perioder
  • Rapportering av ressursenes bruksgrad, kostnader og ROI
  • Letter arbeidet med å skrive rapporter og rapportering av brukskostnader