Summon

Summon er en ny discovery-søkefunksjon som fungerer på samme måte som Google. Ved hjelp av Summon er det lett å søke etter informasjon i hele bibliotekets ressurssamling eller i Summons egne database, som har indeksert en stor mengde databaser fra utgivere og andre tjenesteytere. Søkefunksjonen fungerer svært raskt og gir brukeren dekkende og relevante søkeresultater. Den passer for eksempel godt til behovene hos akademiske bibliotek og fagbibliotek.

Kundenes fordeler:

  • Som søkeresultat får søkeren på en klar måte vist frem en liste over resultater som er viktige med hensyn til søket
  • Søkeresultatene kan begrenses til kun å omfatte fulltekstressurser som er i bibliotekets bruk
  • Brukeren kan med et øyekast se hvilke tekster som er tilgjengelig i fulltekstformat.
  • Det er lett å ta funksjonen i bruk og den er fullt vedlikeholdt
  • Kan skreddersys etter bibliotekets egne behov
  • Lett å integrere med bibliotekets andre tjenester ved hjelp av API-programmet
  • Enkel overføring av søkeresultater og referanser til referansehåndteringsverktøy som EndNote, RefWorks og ProCite.