Bedrifter  

Ved å samle abonnementene på ressurser, aviser og tidsskrifter hos LM Informasjonstjenester sparer man både tid og penger. Vi gir støtte ved bestilling og sørger deretter for forbindelsen med utgiverne, fakturaer, reklamasjon ved manglende nummer samt administrasjon av abonnementene. Vi sender dere praktiske samlede fakturaer med avtalte tidsintervaller, og i tillegg tilbyr vi alle våre kunder den enkle LibNet-tjenesten som en hjelp til administrasjon, rapportering og oppfølging av abonnementene.

Ved hjelp av vår nettavistjeneste PressDisplay får dere både norske og internasjonale aviser til disposisjon umiddelbart etter at de har kommet ut. Gjennom oss er det også lett å anskaffe andre elektroniske tidsskrifter og ressurser.

Den beste kundeservice for behovene i din bedrift

Du blir betjent av bransjens mest sakkyndige fagfolk innen datatjenester. Vårt team for bedriftskunder treffer du hverdager kl 08.00-16.00. Vi hjelper deg på ditt eget språk.