Bruk og abonnements­håndtering for eRessurser  

Det kan gå mye tid, ressurser og penger til arbeidet med elektroniske ressurser. Elektroniske ressurser må være tilgjengelige døgnet rundt, og deres format, lisens- og administrasjonsdata samt bruksrettigheter er forskjellige for hver utgiver.

LM Informasjonstjenesters bruks- og administrasjonstjenester for e-Ressurser gjør det lettere å bruke, velge, anskaffe og håndtere elektroniske ressurser. Vi tilbyr kundene våre dekkende, sakkyndig og lokal service samt avanserte tekniske løsninger for hele e-ressursenes livssyklus.  

Electronic Resources Consulting-teamet vårt (ERC) hjelper deg gjerne med alt som har med elektroniske ressurser å gjøre. Vi satser også betydelig på kontinuerlig produktutvikling av e-ressursløsninger.

Vi hjelper for eksempel med følgende ting knyttet til e-ressurser:

  • Søking etter riktige e-ressurser og prøvebruk av disse
  • Dekkende bruks-, vurderings- og administrasjonstjenester
  • Forhandlinger om innkjøpspriser, lisenser og kjøpsavtaler
  • Bruksvilkår
  • Støttetjenester og opplæring i bruk av ressurser og tekniske løsninger
  • Forespørsler om fjernlåning