eBok-tjenester  

Vitenskapslitteratur gis oftere og oftere kun ut i elektronisk form. Anskaffelse av e-bøker kan likevel føles vanskelig, fordi for eksempel lisenser, anskaffelsesmodeller og brukervilkår varierer hos forlagene og det til og med kan være umulig å sammenligne anskaffelsene.

Gjennom e-boktjenesten vår finner du et utvalg av e-bokpakker, samlinger og enkeltenheter med hundretusenvis av titler fra forskjellige fagområder og forlag. Dere kan anskaffe E-bøker gjennom oss med den anskaffelsesmodellen som passer best for deres bibliotek. Vi tar oss også av forhandling av lisens- og bruksvilkår for dere.

Kundenes fordeler:

  • Et bredt og flerfaglig utvalg av e-bøker
  • Sammenligning av bokopplysninger
  • Muligheten til å velge den anskaffelsesmodellen som passer best til deres bibliotek (for eksempel engangskjøp eller PDA-anskaffelsesmodellen (Patron Driven Acquisition))
  • Lisensforhandlinger med forlagene
  • Lett å ta i bruk
  • Støtte til utvikling av eget ressursutvalg